....PSYCHOLOGISCH CENTRUM

DE SIJSJESBERG

 

SPECIALISATIES

___________________________________________________________________________
       


De psychologische praktijk is een algemene praktijk gericht op behandeling van volwassenen, en met enkele specialisaties.

 

Stressziektes, overspannenheid, burn-out

Stressziektes, zoals overspannenheid en burnout, komen regelmatig voor. Ze brengen bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, angsten, depressieve klachten en slaapstoornissen met zich mee. Meestal heeft men zelf het gevoel dat het probleem 'opeens' ontstaan is ('de stekker is er uit getrokken....'), maar bij nader beschouwen blijkt er vaak een lange aanloopfase met oplopende signalen geweest te zijn. Dat blijkt allemaal pas later.

Deze ziektes kunnen gewoonlijk goed genezen worden. Ze genezen echter meestal niet uit zichzelf. Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden die vervuld moeten worden. Meestal is het nodig om de levensstijl op bepaalde punten aan te passen. Sommige mensen komen er achter dat zij ingrijpende veranderingen in hun leven tot stand moeten brengen om van een stressziekte te herstellen.

Hoewel overspannenheid of burnout zware, ingrijpende ziektes zijn, die nogal invaliderend zijn, bieden zij ook perspectieven voor de toekomst. Iemand die door een dergelijke ziekte getroffen wordt is genoodzaakt om goed na te denken over het eigen leven. Sommige mensen die genezen zijn van een stressstoornis zeggen achteraf dat ze met de opgedane ervaringen en inzichten in staat zijn geweest om hun leven gelukkiger en interessanter te maken. Ze zijn misschien nieuwe richtingen ingeslagen, die beter bij hen blijken te passen, en ze hebben meer waardering gekregen voor het leven.

Je kunt bij Psychologisch Centrum de Sijsjesberg kiezen voor psychologische hulp, eventueel in de vorm van analytische therapie, of voor een coachingstraject (werkdoelen worden dan in overleg gekozen) bij de aanpak van deze problemen. Zie ook de webpagina de praktijk.

 

Begeleiding en advies bij management en bij bedrijfsontwikkeling en -innovatie

Psychologisch Centrum de Sijsjesberg biedt ook begeleiding aan ondernemers bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf of bij opzet / doorstart van een eigen bedrijf. Ook biedt Psychologisch Centrum begeleiding aan managers bij het verder ontwikkelen of (re)organiseren van hun afdeling. Psychologisch Centrum de Sijsjesberg kan een aantal specifieke management-tools inzetten hierbij.

Het gaat hierbij om het meer psychologische aspect hiervan volgens uitgangspunten van de arbeids- en organisatiepsychologie. We zoeken naar manieren om voorkomende problemen te analyseren en systematisch aan te pakken, verder gaat het om leren delegeren en effectief aansturen. Ook ontwikkelen we praktische, bij de eigen specifieke situatie en prioriteiten passende vormen van planning en time-management. Dit met behoud of ontwikkeling van een positieve en productieve werksfeer en van een goede balans tussen werk en priveleven, en waar mogelijk vermindering van stress in combinatie met verbetering van resultaat.

Gewoonlijk is er bij deze trajecten sprake van een combinatie van zakelijke problemen, uitdagingen of ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf, en persoonlijke spanningen, problematiek of (on)mogelijkheden bij het hanteren van de werksituatie.

Bijvoorbeeld: het bedrijf groeit heel snel en de ondernemer of manager kan de toenemende complexiteit van het geheel nog niet adequaat hanteren, mist zodoende goede kansen, terwijl bepaalde belangrijke zaken te lang blijven liggen, en zet verder te veel druk op het eigen priveleven, zodat daar enigszins paradoxaal een crisisachtige sfeer ontstaat.

Of omgekeerd: het bedrijf komt in problemen in tijden van recessie en er ontstaat een sterk vergrote noodzaak om te innoveren of te acquireren, iets waar men in de goede tijden veel minder moeite voor hoefde te doen. Men moet op een heel nieuwe manier leren werken, in gewijzigde omstandigheden. In dergelijke omstandigheden komt er heel karakteristiek ook grote druk op familie en naaste medewerkers, directieleden (al dan niet gecompliceerd of vergemakkelijkt door het bestaan van familiebanden) of compagnons te staan.

Afhankelijk van specifieke vragen en omstandigheden kiezen we voor psychologische hulp, coaching of consultancy, of eventueel een combinatie hiervan.

Het kan bij deze trajecten zowel om de ondernemer of manager zelf gaan, als om diens direct betrokken familieleden of eveneens om de werknemers. In deze opzet werkt Psychologisch Centrum de Sijsjesberg soms met individuen, soms met tweetallen (bijvoorbeeld partners in een familiebedrijf of zakelijke compagnons) en soms ook met kleinere groepen.

 

Drs. Carla Vredeveld heeft ca 15 jaar werkervaring in management, marketing en economie / bedrijfsleven. Ze is verder sinds 12 jaar zelf ondernemer en kan zodoende specifieke vakkennis op deze terreinen combineren met directe praktijkervaring ermee.

 

eerste pagina