....PSYCHOLOGISCH CENTRUM

DE SIJSJESBERG

 

PSYCHOLOGISCHE HULP EN COACHING

_____________________________________________________________________________________________

 

De psychologische praktijk is een algemene praktijk met enkele specialisaties.

 

Psychische problemen, veranderingsprocessen, zingeving

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij dieperliggende persoonlijke problemen. Dergelijke problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door bijzonder negatieve ervaringen.
Ze veroorzaken bijvoorbeeld angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Ook biedt de praktijk psychologische begeleiding bij problematiek op het gebied van relaties of vriendschappen, bij problematiek rond werk of studie, bij stressgerelateerde problematiek en bij het hanteren van ingrijpende veranderingen in het eigen leven.

Het gaat in veel gevallen niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving en een nieuwe richting in het leven.

Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen ook spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen of in een situatie waarin er belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als er veranderingen in je loopbaan optreden.
Psychologisch Centrum biedt een dergelijke coaching.

Meer informatie over Psychologisch Centrum de Sijsjesberg vind je op de webpagina algemene informatie.

 

Achtergrond en benaderingswijze

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

De therapie is een gesprekstherapie, maar we maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen en we besteden soms aandacht aan bijvoorbeeld dromen en fantasieën. Soms maken we gebruik van concrete oefeningen of we ontwikkelen plannen aan de hand van specifieke technieken, om situaties beter hanteerbaar te maken.

De behandeling heeft ook een praktische kant. Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. We zullen dan manieren zoeken waarop je dat in praktijk kunt brengen.

In de gesprekken kunnen diverse technieken en hulpmiddelen gebruikt worden. De keuze hiervan gebeurt in overleg en is mede afhankelijk van je eigen persoonlijkheid, de aard van de problematiek en je voorkeuren op dit gebied. Sommige methoden slaan beter aan bij bepaalde personen, andere beter bij anderen.

Deze therapie is met name gebaseerd op de inzichten van C.G. Jung en zijn geestverwanten. Dat betekent dat er een vrij sterk accent ligt op het zoeken naar zingeving en nieuwe richtingen in het leven. Het probleem kan bijvoorbeeld soms beter hanteerbaar gemaakt worden door het op een andere, nieuwe manier te benaderen, en soms door het op een andere manier te bekijken of in een bredere context te plaatsen.
Niet alleen inzichten en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, maar ook gevoelens, dromen en fantasieën kunnen als waardevolle informatiebronnen opgevat worden bij herstel en eventueel het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven.

 

Tijdsduur, gang van zaken en kosten

De duur van de therapie kan heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie. Vaak is het voldoende om enkele maanden tot een half jaar therapie te volgen. In enkele gevallen hebben mensen genoeg aan een paar gesprekken. In andere gevallen kan een therapie jaren duren.

Daarnaast is de duur van de therapie ook afhankelijk van de doelen die je ermee wilt bereiken. Als je een aantal dingen op een diepgaander, fundamenteler niveau uit wilt zoeken heb je meer tijd nodig. Het kan sneller gaan als het je alleen te doen is om een praktische oplossing die het leven weer redelijk draaglijk en hanteerbaar maakt.
Het is uiteraard aan de client om te besluiten wanneer het genoeg is, maar de therapeut zal wel adviseren op dit punt.

Een coachingstraject duurt gewoonlijk enkele maanden en heeft meestal een meer beperkte doelstelling. De doelstelling van zo'n traject formuleren we in onderling overleg.

Gewoonlijk vinden gesprekken eenmaal per week gedurende 45 minuten plaats. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld dubbele consults, gesprekken twee of drie maal per week of gesprekken tweewekelijks. Dat is afhankelijk van individuele omstandigheden.
Soms is er ‘huiswerk’ om tussen de afspraken door uit te voeren.

In het eerste gesprek brengen we de problemen en de algemene levenssituatie in kaart. We stellen voorlopige werkdoelen vast. In de daaropvolgende gesprekken gaan we verder op de problemen in.

Kosten in 2020:

De kosten bedragen per consult door de week EUR 95,- , voor een standaard consult van 45 minuten gesprekstijd (60 minuten inclusief administratie /voorbereiding). Consults kunnen verlengd worden tot anderhalf of dubbel consult, als dit tevoren afgesproken is.

 

Verdere randvoorwaarden en mogelijkheden:

Facturering geschiedt rechtstreeks aan de client, deze is zelf verantwoordelijk voor eventuele verrekening met derden (verzekering, belasting, etc).

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos afgezegd worden; als dat niet gebeurt zal de prijs van een consult in rekening gebracht worden.

Zie voor verdere informatie en speciale omstandigheden de webpagina kosten en declaratie.
Algemene betalingsvoorwaarden van NIP zijn verder van toepassing.

Sommige clienten worden doorverwezen door huisartsen. Een doorverwijzing is echter niet noodzakelijk. Je kunt je ook op eigen initiatief aanmelden bij de praktijk.

Sommige ziektekostenverzekeraars geven een vergoeding voor de behandeling. In dat geval is er wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Raadpleeg je verzekeringsmaatschappij hierover. Zie verder de pagina vergoedingen.
Niet-vergoede kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Vestigingsplaats en bereikbaarheid

De praktijk de Sijsjesberg ligt midden in het Gooi, aan de zuidwestelijke zijde van de gemeente Huizen, op ca 30 meter van de Nieuwe Bussumerweg, en nabij de Naarderstraat (beide doorgaande wegen leiden naar de respectievelijke dorpen). De praktijk ligt op loopafstand van de gelijknamige lommerrijke heuvel.

Afstand tot het centrum van Huizen is ca een halve kilometer, de praktijd ligt op korte loopafstand van het centrum, en reistijd per auto en per OV (diverse bussen, vele malen per uur) is ca 2 minuten. Reistijd per auto naar Bussum en Naarden is ca 5 tot 10 minuten. Er rijdt ca 6 maal per uur een bus vanuit deze agglomeratie, ze stoppen bij het treinstation Naarden-Bussum, en eveneens vrijwel voor de deur van de praktijk. Vanuit Blaricum, Laren en Eemnes reist men in ca 5 tot 10 minuten per auto naar het centrum van Huizen. Verbindingen per OV zijn frequent, minstens eens per kwartier.

Vanaf snelweg A1 tussen Amsterdam en Amersfoort: neem de afslag Huizen en volg de Crailoseweg naar het dorpscentrum.Vanaf snelweg A27 tussen Utrecht en Almere: neem afslag Huizen en volg de Randweg naar het dorpscentrum.

Er is ruim voldoende (gratis) parkeerruimte direct voor de deur van de praktijk.

Zie voor meer informatie rond de bereikbaarheid de routebeschrijving en weblinks pagina. 

 

Nadere informatie:

 

Psychologisch Centrum de Sijsjesberg

t.a.v. drs. C.H. Vredeveld

Bovenlangewijnseweg 22

1272 BX Huizen

Tel: 035-5447635

Email: info@psychologischcentrum.com 

 

eerste pagina