....PSYCHOLOGISCH CENTRUM

DE SIJSJESBERG

 

 

KOSTEN EN DECLARATIE
_________________________________________________________________________________

       
Deze webpagina geeft een overzicht van de kosten voor de psychologische behandeling van Psychologisch Centrum de Sijsjesberg.

Kosten in 2019:

De kosten bedragen door de week EUR 95,- per consult voor een standaard consult van 45 minuten gespreksduur (dit betreft officieel 60 minuten inclusief administratie /voorbereidingstijd).

Bij relatietherapie (twee clienten) duren de gesprekken 70 minuten (anderhalf standaard consult) en de kosten daarvan bedragen € 160,- per consult (op maandag tot en met donderdag tot 16.00 uur).

Consultduur kan naar wens verlengd worden, met evenredige verhoging in de kosten.

Voor spoedeisende behandelingen, of trajecten met vereiste snelle schriftelijke rapportage is in principe geen ruimte meer in de praktijk. In uitzonderingsgevallen kan eventueel beperkte ruimte vrijgemaakt worden en dan wordt een aparte offerte opgesteld door Psychologisch Centrum.

Indien werkgevers de behandeling vergoeden, met verzoek om speciale afspraken te maken, bijvoorbeeld over rapportages, voorkeursuren van consults en van verder overleg, e.d, dan wordt een offerte per afzonderlijk geval aangeboden.

Kosten worden rechtstreeks aan de client in rekening gebracht, met facturering maandelijks achteraf. De client betaalt de rekening van Psychologisch Centrum de Sijsjesberg zelf, en regelt dan zelf eventuele contacten met de verzekeringsmaatschappij, of andere derde partijen. Psychologisch Centrum kan hier eventueel assistentie bij verlenen of door verzekeraars gevraagde inlichtingen verschaffen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verrekeningen tussen clienten en derden (zie ook de webpagina algemene voorwaarden).

Behandelingen worden in sommige gevallen vergoed door verzekeringsmaatschappijen. Niet via een verzekeringsmaatschappij vergoede kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor sommige clienten kan het gunstig zijn om de kosten voor de psychologische hulp of de coaching bijvoorbeeld in rekening te brengen bij de werkgever of op rekening van de eigen onderneming te zetten. Kosten kunnen naar eigen keuze ook door eventuele andere derde partijen gedekt worden.

Nadere informatie over de voorwaarden rond betaling staat op de webpagina over psychologische hulp. Volg ook de link naar de pagina algemene voorwaarden en naar de pagina vergoedingen.

eerste pagina