....PSYCHOLOGISCH CENTRUM

DE SIJSJESBERG

 

ALGEMENE INFORMATIE

_______________________________________________________________________
       
Psychologisch Centrum de Sijsjesberg bestaat uit 
een praktijk voor psychologische hulp en coaching en een psychologisch onderzoekscentrum.


De praktijk

De psychologische praktijk is een algemene praktijk met enkele specialisaties.

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij problemen van neurotische of traumatische aard.
De praktijk kan ook hulp bieden bij problemen met relaties, werk, kinderen, bij onduidelijke fysieke klachten of bij het zoeken naar een nieuwe toekomst.

De problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door extreem negatieve ervaringen.
Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Het gaat niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving of een nieuwe richting in het leven.

De specialisaties bevinden zich op het terrein van stressziekten (overspannenheid, burnout), relatieproblemen en werkgerelateerde problematiek. De praktijk is verder gespecialiseerd in management coaching, job en career coaching, vanuit het academisch specialisme arbeids- en organisatiepsychologie.


Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven of op het werk kunnen spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen en belangrijke nieuwe levenssituaties, bijvoorbeeld bij veranderingen in je loopbaan.

Psychologisch Centrum biedt op de persoon toegesneden coachingstrajecten.

Zoek tijdig psychologische hulp als je met psychische problemen zit. In een vroeg stadium is het meestal gemakkelijker om de problemen met hulp van een aantal gesprekken op te lossen.

  

Het onderzoekscentrum

Psychologisch Centrum de Sijsjesberg beschikt over een aantal psychologische tests op het gebied van persoonlijkheid, psychische klachten, cognitief functioneren en prestaties en vaardigheid. Clienten kunnen zich laten testen op deze punten. Drs. Carla Vredeveld is bevoegd testpsycholoog.


Achtergrond en benaderingswijze
   
Psychologisch Centrum de Sijsjesberg legt het accent op een analytische benaderingswijze van psychische problemen en vraagstukken. De ontdekking en analyse van het eigen innerlijk psychisch leven en de ontwikkeling van de eigen creatieve en probleemoplossende vermogens zijn belangrijk hierbij.

Dat neemt niet weg dat het in praktijk soms zinvol is om andere therapeutische methoden, bijvoorbeeld van gedragsmatige of cognitieve aard, te gebruiken.
De keuze van de therapeutische methoden wordt aangepast aan de aard van de problemen en de verschillende fasen in de behandeling.


Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP en Registerpsycholoog EFPA (clinical / health en work / organisation).
Ze is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.


Carla Vredeveld is aangesloten bij de beroepsorganisaties NIP, EFPA en RBCZ. Psychologisch Centrum de Sijsjesberg / drs. Carla VredeveldZij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie en analytische therapie.

Drs. Carla Vredeveld is lid van het deskundigenpanel van NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit is de grootste beroepsorganisatie van psychologen in Nederland.

Psychologisch Centrum de Sijsjesberg is begin 2012 geopend in Huizen, in het Gooi.

Psychologisch Centrum heeft sinds 2003 een vestiging in Amsterdam, dit is Psychologisch Centrum aan het IJ.

eerste pagina